Wspieramy rodziny

poprzez działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną
oraz działania z zakresu promocji zdrowia

BLOG

Aktualności i artykuły dotyczące naszej działalności

O NAS

Informacje o naszej Fundacji

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Realizujemy nasze cele

Fundacja to przede wszystkim działalność. 

Pedagogika Marii Montessori

Promujemy pedagogikę Marii Montessori.

Miejsce integracji

Wspieramy i integrujemy rodziny.

Rozwój rodziców
i dzieci

Działamy w obszarze edukcji, kultury, wspomagamy wszechstronny rozwój.

Współpraca

Współpracujemy z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych.

Promocja ważnych tematów

Promujemy książki, akcje, inicjatywy o tematyce zbieżnej z założeniami Fundacji.

Chcę pomóc i oferuję darowiznę!

Aktualności i artykuły

Zapraszamy na naszego bloga, gdzie znajdziesz informacje nt. naszych działań oraz wiele ciekawych artykułów.

Bajki nie dla dzieci?

Maria Montessori w swojej metodzie nie zalecała wprowadzania postaci fikcyjnych przed 6 rokiem życia. Argumentowała to tym, że małe dzieci nie mają jeszcze zdolności rozróżniania co jest prawdą, a co[…]

Read more

Samodzielność

Do Marii Monessori podeszło dziecko i poprosiło „pomóż mi zrobić to samemu”. Genialne zdanie! „Chcę zrobić to sam, ale potrzebuję twojej pomocy, nie wyręczania”. Montessori wzięła to zdanie i stworzyła[…]

Read more

Montessori bez różowej wieży?

Metoda Montessori stała się w ostatnich latach tak modna, że wielu rodziców zetknęło się przynajmniej z samą nazwą. Nie jest to jednak nowość w pedagogice, ponieważ pomysłodawczyni tej niezwykle innowacyjnej,[…]

Read more

Tworzymy zespół

Fundacja to ludzie chętni pomagać innym.

Anna Chwolik

Prezes Zarządu Fundacji

Zuzanna Zep

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Instagram